Kurs zaawansowany (16 godz.)

Kurs doskonalący kompetencje nauczycieli i innych specjalistów pracujących z dziećmi „Wychowanie bez agresji, przemocy i lęków. Profilaktyka i radzenie sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami dzieci w oparciu o program […]

Warsztaty dla rodziców i opiekunów (8 godz.)

Moje obserwacje i wyniki badań prowadzonych nad kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży sprowadzają się do wniosku, że u dzieci i młodzieży wzrasta w porównaniu z poprzednimi latami liczba: – problemów […]

Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi (12 godz.)

Kurs podstawowy dla nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi, terapeutów oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem, poprawą komunikacji i umiejętnością budowania pozytywnych relacji z innymi. Tematyka szkolenia: Doskonalenie umiejętności wychowawczo- opiekuńczych, zwłaszcza w […]

Spotkania warsztatowe dla rodziców z dziećmi (3 godz.)

Niejednokrotnie zgłaszają się do mnie o pomoc rodzice, którzy doświadczają trudności w komunikacji, czy radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami własnych dzieci. Spotkania warsztatowe zapewniają rodzicowi indywidualne podejście do […]