Jolanta Graczykowska

PEDAGOG

Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci.

W mojej pracy zawodowej zawsze najbardziej interesowały mnie metody wspomagania dzieci w ich rozwoju i procesie uczenia się. Od 2002 r. pracuję programem Original Play. Jestem przedstawicielem i koordynatorem tego programu w Europie. 

Prowadzę szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Prowadzę warsztaty i treningi praktyczne w Polsce, i w wielu innych krajach europejskich.

Bawiłam się z ok. 20 tys. dzieci w różnych częściach świata,
w Republice Południowej Afryki, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Grecji, Czechach, Włoszech, USA i Bahrajnie. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć Original Play z dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Pracuję z dziećmi i dorosłymi niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Bawię się z dziećmi ulic i ofiarami przemocy.

Jestem autorką naukowych publikacji w temacie Original Play.

Publikacje naukowe (recenzowane)

Osiągnięcia

Konferencje