Spotkania warsztatowe dla rodziców z dziećmi (3 godz.)

Niejednokrotnie zgłaszają się do mnie o pomoc rodzice, którzy doświadczają trudności w komunikacji, czy radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami własnych dzieci.

Spotkania warsztatowe zapewniają rodzicowi indywidualne podejście do Jego problemów.

Ćwiczenia, które wykonuję z rodzicami pomagają rozpoznać sygnały płynące z ciała i przewzorować schematy reagowania oparte na walce i lękach w schematy oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Pomagają rodzicom zakotwiczyć się w teraźniejszości i odtworzyć w sobie umiejętność doświadczania bezpieczeństwa, odprężenia i prawdziwej wzajemności. Jest okazją do wglądu we własne emocje, uczucia i zrozumienia, jaki wpływ mają one na funkcjonowanie dzieci.

Warsztat podnosi u rodziców poziom wiedzy o przyczynach występowania wśród dzieci przemocy, stanów depresyjnych i uzależnień, podnosi umiejętność rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących o ryzyku wystąpienia tych zachowań, zwiększa umiejętności wzmacniania tych postaw i zachowań dzieci, które zminimalizują wystąpienie przemocy i innych trudnych zachowań na dalszych etapach rozwoju dzieci.

Rodzice uczą się jak bez agresji reagować na trudne emocje i zachowania dzieci, tj. agresja fizyczna (konflikty rówieśnicze, zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne), agresja werbalna,  wycofanie społeczne, lęki, i jak stać się dla dziecka autentycznym wzorem do naśladowania, bezpieczną bazą, dzięki której dziecko zbuduje poczucie własnej wartości i w pełni, radośnie będzie mogło korzystać z całego swojego potencjału rozwojowego. Wspólna zabawa z dzieckiem wzmacnia relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Buduje poczucie bezpieczeństwa, zaufania we wzajemnej relacji. Obniża poziom stresu i napięć w rodzicu i dziecku. Uzdrawia relację. Tworzy pomost pomiędzy często skonfliktowanym światem dziecka i dorosłego. Generuje uczucie radości, spontaniczności. Mówi o uczuciach. Jest dawaniem i otrzymywaniem miłości.    

Zapytaj o ofertę