Warsztat “Original Play – Naturalna praca z traumą” (12 godz.)

„Ludziom potrzebne są bardziej naturalne sposoby pomocy w radzeniu sobie z reakcjami na traumę.”
Bessel van der Kolk

Każdy z nas ma w sobie część, która jest jak dziecko i lubi się bawić. Gdy przeżywamy traumatyczne doświadczenie, ta właśnie część jest najbardziej krzywdzona.

Skutkami doznanej traumy może być lęk, depresja, wzrost zachowań agresywnych i autoagresywnych, obniżone poczucie własnej wartości, problemy społeczne, a w młodszym wieku, np. pogorszenie wyników szkolnych, czy poczucie wyobcowania ze środowiska rówieśniczego.

Osoby po traumie nakładają swoje trudne przeżycia na wszystko wokół, mają kłopot z właściwym odczytywaniem tego, co dzieje się w otoczeniu. Nie mogą przerzucić mostu nad przepaścią między ich doświadczeniami a obecnym życiem.

Trauma wyłącza wewnętrzny kompas i okrada człowieka z wyobraźni potrzebnej do stworzenia czegoś lepszego. Ślady po traumie zostają w naszych umysłach, zmieniają nasze emocje, wpływają na zdolność odczuwania radości i wchodzenia w relacje, osłabiają układ odpornościowy. Często odciskają piętno na naszych rodzinach.

Niezależnie od tego, jak trudne doświadczenia przejdziemy w życiu, możemy zmobilizować w sobie siły, możemy uwolnić się od symptomów traumy i odnowić w sobie przepływ naszej energii witalnej.

Potrzebne do tego jest doświadczenie rzeczywistości przeciwnej do zamrożenia lub przerażenia z czasów traumy i zmiana tych uczuć na wrażenia osadzone w poczuciu bezpieczeństwa, radości i więzi.

Naturalna, pierwotna zabawa (Original Play) pomaga wyjść ze stanu walki lub ucieczki i przeorganizować postrzeganie zagrożenia. Pomaga zakotwiczyć się w teraźniejszości i odczuć, że żyjemy razem, tu i teraz.

Wydobywa informacje sensoryczne, które zablokowała i zamroziła trauma i w bezpiecznych warunkach oswaja energię wyzwalaną przez traumatyczne doświadczenia.

Reaktywuje zdolność do bezpiecznego odzwierciedlania innych ludzi i do bycia przez nich odzwierciedlanym. Pomaga odzyskać kontrolę nad emocjami, zwiększa pewność siebie, kreatywność i umiejętność zabawy. Przywraca naturalną spontaniczność i radość.

Zabawa pierwotna opiera się na doświadczeniu, na mowie ciała bardziej niż na przekazie werbalnym. Dzięki temu bariery językowe nie mają w tym doświadczeniu większego znaczenia.

Opis warsztatu

Warsztat „Original Play- Naturalna praca z traumą” opiera się na doświadczeniu, na pracy z ciałem, na wzajemnych interakcjach w ćwiczeniach i uczestnictwie w zabawie pierwotnej. Podstawą w trakcie warsztatu jest pełne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, głęboki szacunek dla wewnętrznych procesów uczestników i empatyczne towarzyszenie im w poznawaniu samego siebie.

W życiu pełnym stresów zatrzymamy się na chwilę i przyjrzymy się temu co mówi nasze ciało. Doświadczenie zabawy pierwotnej pomoże nam zbudować małą, bezpieczną przestrzeń, w której będziemy mogli poczuć się bezpiecznie, będziemy mogli doświadczyć grupowego współbrzmienia.

Zabawa pierwotna ułatwi nam wewnętrzny dialog, pomoże zidentyfikować pojawiające się myśli i emocje, pomoże podejść do tych wewnętrznych stanów świadomości z zainteresowaniem i współczuciem. W zabawie pierwotnej odnawiają się uszkodzone systemy dostrajania, odzyskujemy kontrolę nad emocjami, pewność siebie, kreatywność i umiejętności zabawy. Doświadczamy uczuć więzi i radości.

Od 20 lat pracuję z dziećmi i dorosłymi. Często są to osoby z trudnymi historiami życiowymi, niejednokrotnie po traumach. Pracując w obozach dla uchodźców, w Domach Dziecka, ośrodkach preadopcyjnych dla niemowląt i małych dzieci, ośrodkach dla samotnych matek, ośrodkach wspomagania rodzin, slamsach, szpitalach dla dzieci z nowotworami, przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach edukacyjnych i instytucjach opieki społecznej, niejednokrotnie stykałam się z ludzkim cierpieniem. Obserwuję, jak bardzo terapeutycznie, uzdrawiająco, zabawa pierwotna wpływa na ludzkie emocje, uczucia i zdolność do bycia w bezpiecznej relacji z drugim człowiekiem.

Warsztat „Naturalna praca z traumą” dedykuję osobom, które chcą:

  • odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę i radość z życia,
  • lepiej radzić sobie ze stresującymi sytuacjami i poprawić swoją kondycję psychofizyczną,
  • oswoić trudne doświadczenia z przeszłości i poczuć się w zgodzie z samym sobą i w łączności z innymi,
  • zadbać o siebie i swoich bliskich,
  • uwolnić swój potencjał twórczy i poczuć naturalną spontaniczność,
  • przypomnieć sobie, czym jest PRAWDZIWA ZABAWA.

Zapytaj o ofertę