Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi (12 godz.)

Kurs podstawowy dla nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi, terapeutów oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem, poprawą komunikacji i umiejętnością budowania pozytywnych relacji z innymi.

Tematyka szkolenia: Doskonalenie umiejętności wychowawczo- opiekuńczych, zwłaszcza w zapobieganiu i bezpiecznym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami szkolnymi tj. konflikty, agresja, autoagresja, przemoc fizyczna, werbalna, wycofanie społ., lęki, problemy emocjonalne dzieci, problemy z adaptacją i integracją grupy.

Zakres i realizacja szkolenia

Program szkolenia oparty jest na programie profilaktyczno- interwencyjnym Original Play, w  zakresie zapobiegania agresji, konfliktów i zjawiska wykluczenia społecznego, reagowania bez agresji na trudne emocje i zachowania dzieci oraz wspierania poprzez zabawę pierwotną rozwoju i procesu uczenia się dzieci. Prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych. Wzbogaca kompetencje nauczycielskie w reagowaniu na agresję, przemoc i lęki dziecięce bez wchodzenia w mechanizmy obronne oparte na walce, czy działaniach w obronie własnej. Dostarcza umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednoczesne jej przekształcenie.

Opis szkolenia

Szkolenia ma charakter warsztatowy. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej poruszone są zagadnienia:

Zabawa kulturowa- zabawa pierwotna (Zapoznanie z ideą Original Play).

Postawy, schematy reagowania i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Alternatywne sposoby reagowania poza schematem walki i lęków (Istota zabawy pierwotnej).

Omówione są przykłady zastosowania zabawy pierwotnej w pracy z dziećmi oraz przykłady zastosowania programu Original Play w polskiej edukacji.

Część praktyczna szkolenia oparta jest na ćwiczeniach, pracy z ciałem i emocjami.

Ćwiczenia pomagają uczestnikom rozpoznawać sygnały płynące z ciała i przewzorować schematy reagowania oparte na walce i lękach w schematy oparte na poczuciu bezpieczeństwa.

Doświadczanie zabawy pierwotnej jest praktyką uważności, która pomaga zakotwiczyć się w teraźniejszości i odtworzyć w sobie umiejętność doświadczania bezpieczeństwa, odprężenia i prawdziwej wzajemności. Jest okazją do wglądu we własne emocje, uczucia i zrozumienia, jaki wpływ mają one na funkcjonowanie dzieci.

Uczestnicy warsztatu uczą się jak bez agresji reagować na trudne emocje i zachowania dzieci, tj. agresja fizyczna (konflikty rówieśnicze, zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne), agresja werbalna,  wycofanie społeczne, lęki, i jak stać się dla dziecka autentycznym wzorem do naśladowania, bezpieczną bazą, dzięki której dziecko zbuduje poczucie własnej wartości i w pełni, radośnie będzie mogło korzystać z całego swojego potencjału rozwojowego.

W trakcie szkolenia wykorzystane są filmiki instruktażowe, filmy i zdjęcia z realizacji programu Original Play. Uczestnicy szkolenia zapoznani są również z naukowymi publikacjami w temacie programu Original Play.

Opis kompetencji: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o przyczynach występowania wśród dzieci przemocy, stanów depresyjnych i uzależnień, podniosą swoje kompetencje w rozpoznawaniu pierwszych symptomów świadczących o ryzyku wystąpienia tych zachowań, nauczą się wzmacniać te postawy i zachowania dzieci, które zminimalizują wystąpienie przemocy i innych trudnych zachowań na dalszych etapach rozwoju dzieci, dowiedzą się jak przekształcić negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań dzieci w nawyki i wzorce niezbędne do prospołecznego funkcjonowania. Nauczyciele zwiększą swoje kompetencje w obszarze wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, miłości i więzi, podstawowych warunków do prawidłowego rozwoju i uczenia się dzieci.

Udział w szkoleniu wpływa korzystnie na kondycję psychofizyczną uczestników, obniża napięcie psychofizyczne, zmniejsza poziom stresu i podatność na negatywny wpływ stresu zawodowego, korzystnie wpływa na samopoczucie i efektywność pracy nauczycieli.

Korzyści z udziału w kursie Original Play dotyczą dorosłych, i pośrednio dzieci. Zawierają między innymi:

– zapobieganie agresji, konfliktom i zjawisku wykluczenia wśród dzieci,

– redukcję agresji, przemocy i innych trudnych zachowań w relacjach międzyludzkich,

– wzrost poczucia bezpieczeństwa,

– obniżenie poziomu stresu,

– redukcję lęków, uczucia bezradności w trudnych sytuacjach,

– wzrost empatii, współodczuwania,

– wzrost tolerancji i akceptacji różnic,

– łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, integracja z grupą,

– zwiększenie możliwości adaptacyjnych do nowych sytuacji i warunków,

– umiejętność współdziałania w grupie,

– integrację procesów poznawczych, senso- motorycznych i emocjonalnych.

Zapytaj o ofertę