Warsztaty dla rodziców i opiekunów (8 godz.)

Moje obserwacje i wyniki badań prowadzonych nad kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży sprowadzają się do wniosku, że u dzieci i młodzieży wzrasta w porównaniu z poprzednimi latami liczba: – problemów […]