Jolanta Graczykowska

PEDAGOG

Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci.

W mojej pracy zawodowej zawsze najbardziej interesowały mnie metody wspomagania dzieci w ich rozwoju i procesie uczenia się. Od 2002 r. pracuję programem Original Play. Jestem przedstawicielem i koordynatorem tego programu w Europie. 

Od 17 lat prowadzę szkolenia Original Play dla rodziców,
profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Prowadzę warsztaty i treningi praktyczne w Polsce, i w wielu innych krajach europejskich.


Bawiłam się z ok. 20 tys. dzieci w różnych częściach świata,
w Republice Południowej Afryki, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Grecji, Czechach, Włoszech, USA i Bahrajnie. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć Original Play z dziećmi, z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Pracuję z dziećmi i dorosłymi niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Bawię się z dziećmi ulic i ofiarami przemocy.

Jestem autorką naukowych publikacji w temacie Original Play.

Osobiste osiągnięcia

Rekomendacje

  • W 2009 r. otrzymałam honorowy patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla projektu „Edukacja dla pokoju- Międzynarodowy Projekt Szkolnej Wymiany Dzieci

  • W 2008 r. otrzymałam dla Original Play rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w Warszawie.

Wykształcenie

  • 2014-2015, Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą, Uniwersytet Warszawski.

  • 1990-1995, Studia wyższe magisterskie, kierunek pedagogika, w zakresie wczesnej edukacji dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

Konferencje Międzynarodowe

  • J. Graczykowska, 2018, Peace is Child’s Play: Original Play Builds A Feeling of Unity, Kongres „Kinder sind Frieden”, Berlin.

  • J. Graczykowska, 2014, The Use of Original Play to solve the problem of discrimination in children’s life, Międzynarodowe Seminarium- Towards Inclusive Education- Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children, zorganizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Genewa.


  • J. Graczykowska, 2012, Jak kochać dziecko?- Original Play w świetle problemów edukacyjnych, Międzynarodowa konferencja poświęcona obchodom Roku Korczakowskiego- Temu, który ukochał sercem, zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.


  • J. Graczykowska, 2009, Dawać i otrzymywać miłość – rola Original Play w praktyce i teorii edukacyjnej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie.


  • J. Graczykowska, U. Foks, 2008, Edukacja dla pokoju- Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu Original Play, II Międzynarodowe Seminarium Naukowe – Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie.


  • J. Graczykowska, 2007, Doświadczenia i korzyści płynące z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce, I Międzynarodowe Seminarium Naukowe – Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie.