kontakt

„…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od
zasług czy win, zalet czy przywar”.

Janusz Korczak

Zapisz się na warsztat już teraz
Zadzwoń